• Maandag 11 september en woensdag 20 september infoavonden dorpsplan

  • Op maandag 11 september en woensdag 20 september organiseert SES een tweetal informatieavonden omtrent het Dorpsplan. Tijdens de informatieavonden wordt er uitgebreid stil gestaan bij het huidige proces hoe de nieuwbouw plaatsvindt (van tekeningen tot aan  definitief ontwerp). Op deze avond hebben leden de mogelijkheid om hun mening/feedback/aandachtspunten over het gebouw mee te geven. Het bestuur zal deze input meenemen in de overleggen die zij hebben (met onder andere een groep van +- 20 leden).

    Op de Algemene ledenvergadering van dinsdag 26 september wordt er gestemd over toetreding tot de Langenboomse  Vereniging, inclusief inbreng van het vastgoed en de ontwikkeling van
    een nieuw gebouw. Dit is een all-in pakket en er kan niet gedeeltelijk voor of tegen gestemd worden. Tijdens de ALV is er geen gelegenheid tot discussie over de concepttekeningen.

rfwbs-slide