• TCL en SES positief over vervolg Dorpsplan Langenboom

 • Na aanleiding van de algemene ledenvergadering van SES op woensdag 9 november en de daaruit voortkomende gestaakte stemming over toetreding tot het dorpsplan, zijn de besturen van SES en TCL meerdere keren samengekomen om te bespreken hoe nu verder.

  Uit de ALV van SES kwamen 2 duidelijke punten naar voren.
  1. Het gepresenteerde inrichtingsvoorstel voldoet niet aan de wensen van de leden
  2. De leden geven aan vertrouwen te hebben in een goede afloop en willen doorgaan met het Dorpsplan Langenboom

  Daarop hebben SES en TCL meteen het initiatief genomen om de koppen bij elkaar te steken. Gezamenlijk is gekeken om tot een nieuw inrichtingsvoorstel te komen, rekening houdend met alle belangen en beperkingen van de partijen die van het verenigd sportpark deel gaan uitmaken. Al snel bleken deze gesprekken vruchtbaar en door beide verenigingen als zeer positief ervaren te zijn. Grote eensgezindheid is er over het feit, dat er naast de belangen van de beide verenigingen, vooral ook gekeken moet worden naar de leefbaarheid van Langenboom voor nu en in de toekomst in het bijzonder voor de jonge en toekomstige generaties.

  Momenteel wordt er getoetst of de nieuwe indeling, voortgekomen uit de gesprekken tussen TCL en SES, haalbaar en conform regelgeving is. Op korte termijn wordt hier een vervolg aangegeven!

  Bestuur TCL
  Bestuur SES

rfwbs-slide