• Uitnodiging Ledenvergadering Vrienden van SES

  20 jan 2020
 • Beste Vrienden van SES,

  Na een jaar waarin we een jeugddag hebben georganiseerd, nieuwe bankjes voor langs het hoofdveld hebben aangeschaft, een tafelvoetbaltafel in de kantine hebben geplaatst en het team van de week organiseren, is het weer tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

  De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:
  1. Opening
  2. Stand van zaken bestuur / leden
  3. Stand van zaken financieel
  4. Inventarisatie nieuwe projecten
  5. Stemronde nieuwe projecten
  6. Sluiting

  Graag nodigen wij jullie uit voor een ledenbijeenkomst op maandag 10 februari om 20.00 uur in de kantine van SES. We stellen het op prijs als je ons laat weten of je aanwezig bent bij deze bijeenkomst, door een mail te sturen naar vriendenvanses@gmail.com .

  Wij kijken uit naar onze ledenbijeenkomst. Graag tot maandag 10 februari.

rfwbs-slide