• Vrienden van SES

  Word lid en beslis mee! 

  Wie zijn de vrienden van SES?

  De Vrienden van SES is een groep mensen die RKVV S.E.S. Langenboom een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar minimaal € 50,00 doneren. Het gedoneerde geld wordt besteed aan projecten, waarvoor binnen de normale begroting van de voetbalclub geen ruimte is. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, materiaal voor de senioren, aankleding van accommodatie/sportcomplex. 

  Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam op het bord
  • Vermelding van uw naam op de website
  • Stemrecht m.b.t. bestemming gedoneerde gelden

  Wie kan er lid worden van de Vrienden van SES?

  Iedereen kan lid worden van de Vrienden van SES. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men lid worden door een bedrag van € 50,00 per jaar te doneren. 

  Wie bepaald wat er met het geld gebeurt?

  Minimaal eenmaal per jaar wordt een vergadering uitgeschreven, waarbij alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de vergadering is een selectie gemaakt van alle ingekomen suggesties van bestemmingen van gelden. Door middel van een stemming wordt bepaald waar de gelden komend seizoen aan besteed worden. Elk lid heeft één stem. 

  Hoe kan je lid worden?

  U kunt lid worden door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij één van de bestuursleden van de Vrienden van SES. 

  Downloads

  Aanmeldingsformulier
  Reglement

  Contact

  Voor vragen en suggesties voor bestedingsdoelen kunt u mail naar: vriendenvanses@gmail.com Of spreek één van onze bestuursleden persoonlijk aan.

  Mark Jans
  Rosan van Katwijk
  Tom van Bakel
  Mark Hendriks

rfwbs-slide